Microsoft Polska
MSFT_logo_png

Microsoft

Partner merytoryczny, wspierający mentoringowo i finansowo

Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą usług i urządzeń dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych, które pomagają w pełni realizować ich potencjał. Wśród sztandarowych produktów oferowanych przez Microsoft znajduje się system operacyjny Windows, z którego korzysta obecnie blisko 1,5 mld użytkowników na całym świecie. Windows 10 to największy w historii firmy krok w kierunku jeszcze pełniejszej personalizacji, produktywności i bezpieczeństwa komputerów osobistych. Jako pierwszy w rodzinie systemów operacyjnych Microsoft system Windows 10 jest dystrybuowany w modelu usługowym (Windows-as-a-Service) co oznacza, że na bieżąco będzie aktualizowany o nowe funkcje i zabezpieczenia. W jego tworzeniu uczestniczyło ponad 5 mln użytkowników.

Microsoft jest liderem w zakresie rozwiązań dostarczanych w formie usług w modelu cloud computing i jako jedyny dostawca posiada kompleksową ofertę zarówno infrastruktury, platformy programistycznej oraz aplikacji w chmurze obliczeniowej. Całe środowisko tworzy spójną platformę Cloud OS, działającą w oparciu o m.in. Microsoft Azure.

Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia blisko 100 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym około 350 osób w Polsce.

T-mobile
HUB-Logo-DT-Short-ForLeftAlignment

T-Mobile Polska

Partner merytoryczny, wspierający finansowo i mentoringowo

Jeden z największych operatorów komórkowych w Polsce, obsługujący prawie 15,8 mln klientów. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Dzięki rozpoczętej w 2014 r. integracji z GTS Poland może oferować w ramach swojego portfolio, oprócz usług mobilnych i stacjonarnych, także pełen pakiet usług ICT. Tym samym z operatora mobilnego T-Mobile Polska staje się operatorem zintegrowanym. Klienci T-Mobile mają także możliwość korzystania z pełnej palety usług finansowych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe – najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego przykładu synergii banku i telekomu.

Współzałożycielem i obecnie jedynym właścicielem T-Mobile jest globalny koncern telekomunikacyjny – Grupa Deutsche Telekom (DT), do której należą m.in. T-Mobile i T-Systems. Grupa zatrudnia globalnie prawie 230 tysięcy pracowników i prowadzi działalność w 50 krajach na świecie, obsługując blisko 200 mln klientów. Deutsche Telekom jest jednym z globalnych liderów na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych. Posiada ponad 151 mln klientów telefonii komórkowej, ponad 30 mln klientów telefonii stacjonarnej i ponad 17 mln klientów szerokopasmowego Internetu stacjonarnego.

Fanpage: www.facebook.com/tmobilepl

Więcej: www.t-mobile.pl

Hub:raum
HUB-Logo-Hubraum

hub:raum Krakow

Partner merytoryczny, wspierający mentoringowo

hub:raum Kraków to Centrum Innowacyjności dla startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, stworzone przez Grupę Deutsche Telekom (właściciela sieci T-Mobile) w kwietniu 2013 roku.

Centrum skupia się na wspieraniu innowacyjnych pomysłów umożliwiając im dotarcie do europejskich rynków dzięki zasobom Telekomu, co oznacza m.in. pre-instalację na telefonach, łączenie z ofertami operatorów czy wspólne kampanie marketingowe. hub:raum oferuje także finansowanie (80.000€ per projekt w zamian za 10-15% udziałów), mentoring i przestrzeń co-workingową.

Więcej: www.hubraum.com (aplikuj: www.hubraum.com/apply wybierając „Krakow”)

Fanpage: www.facebook.com/hubraumkrakow

W 2015 roku hub:raum rozpoczął także współpracę z Intelem i Cisco tworząc wspólny projekt: „Challenge Up!”. Jest to program akceleracyjny dla startupów z regionu EMEAR, które tworzą rozwiązania z obszaru Internet of Things (Internet Rzeczy).

Więcej: www.challengeup.com

M.st.Warszawa
Warszawa_mst_logo_217x100

Miasto Stołeczne Warszawa

Partner I, III, IV i V edycji

Warszawa to miasto wspierające przedsiębiorczość i innowacje. Miasto stołeczne Warszawa realizuje politykę rozwoju gospodarczego i wspiera przedsiębiorczość na wszystkich etapach, począwszy od pomysłu biznesowego, aż po rozwój firmy i wzrost jej potencjału.

Szeroki wachlarz działań na rzecz rozwoju biznesu oferują dwa miejskie inkubatory: Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa, w których organizowane są bezpłatne szkolenia, wykłady, spotkania networkingowe i warsztaty dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Wsparcie Centrów obejmuje pomoc z zakresu rejestracji firmy i jej prowadzenia, modelowania biznesowego, prezentacji pomysłu młodej firmy oraz szereg inicjatyw i przedsięwzięć kierowanych do firm w każdej fazie rozwoju.

I edycja oparta była o realizację zadania publicznego dla m.st. Warszawy zgodnie z założeniami zakresu priorytetowych zadań publicznych wskazanych w „Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku”, Programie „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” oraz Programie współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kolejne edycje są kontynuacją inicjatywy miejskiej. Chcemy przez to pokazać, że wysiłek związany ze wspieraniem działalności innowacyjnej może przynieść dobre efekty.

 

Fanpage: www.facebook.com/CentrumPrzedsiebiorczosciSmolna/ 

Więcej: www.firma.um.warszawa.pl

Grupa Adamed
WAWac_Adamed_logo_partner_300x300

Grupa Adamed

Partner merytoryczny, wspierający finansowo i mentoringowo (I-IV edycja)

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała 30 lat temu od podstaw, na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Hiszpanii, Czechach, Rosji, Kazachstanie oraz na Słowacji i Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1600 osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

Więcej: www.adamed.com.pl

innogy Polska S.A.
Logo innogy_PL_png

Innogy Polska

Partner merytoryczny IV edycji, wspierający mentoringowo i finansowo

innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych, działającym w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży energii. innogy koncentruje się na oferowaniu obecnym i przyszłym Klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. – odpowiedzialna za rozwój koncernu oraz sprzedająca energię około 1 mln Klientów oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Ponadto innogy posiada farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

Od 2016 roku, innogy poszukuje na polskim rynku rozwiązań, produktów i usług, które odpowiadają na potrzeby Klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych. Propozycją wartości w zakresie współpracy z innogy jest przede wszystkim możliwość skalowania biznesu i pilotażu w oparciu o zasoby i kanały innogy Polska S.A., a docelowo całej grupy w Europie i na świecie. innogy interesuje się modelami biznesowymi z obszarów: rozwiązań miejskich, inteligentnych sposobów komunikacji (smart & connected), aanalizy danych (big data) oraz platform technologicznych tj. blockchain, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowego. Ponadto w kręgu zainteresowania są wszystkie rozwiązania pomagające poprawić poziom obsługi i jakość życia Klientów innogy.

 

Fanpage: www.facebook.com/innogypolska/

Więcej: www.innogy.pl

Intel Polska
WAWac_Intel_logo_partner_300x300

Intel Polska

Partner merytoryczny, wspierający mentoringowo (I-IV edycja)

Intel jest światowym liderem w dziedzinie krzemowej innowacji, opracowuje technologie, produkty i inicjatywy, które ulepszają ludzką pracę i życie. To największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów. Pasją firmy jest tworzenie technologii, które zmieniają świat i przesuwają granice innowacji.

Fanpage: www.facebook.com/intelpolska

Więcej: www.intel.com

Twitter: @IntelPolska

Black Pearls VC
WAWac_BlackPearlsVC_logo_long

Black Pearls VC

Partner merytoryczny, wspierający finansowo i mentoringowo (2. i 3. edycja)

Największy fundusz kapitału zalążkowego w Polsce północnej. Zespół specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. Prowadzi również działalność doradczą wspierając wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, a także administrację publiczną oraz sektor nauki. Dysponuje kapitałem prywatnym oraz niezbędnym know-how. Black Pearls VC dotychczas pozyskała w sumie 170 000 000 PLN kapitału dla swoich klientów.

Fanpage: www.facebook.com/BlackPearlsVC

Więcej: www.blackpearls.vc

Twitter: @BlackPearlsVC

Szybki kontakt

Chcesz o coś zapytać? Napisz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search