Historia powstania WAW.ac

Mamy ambicje stworzenia wyjątkowego i skutecznego programu akceleracyjnego, dlatego kiedy w przyszłości ktoś zapyta ” Jaka jest historia najlepszego w Warszawie akceleratora dla startupów?” odeślemy do tego posta.

Z Andrzejem Kuśmierzem poznaliśmy się w maju 2014r kiedy uruchamiałam w Warszawie chapter (oddział) Startup Grind – organizacji rodem z San Francisco łączącej społeczności startupowe na całym świecie. Razem w ciągu minionego roku pomogliśmy w różnym zakresie kilkudziesięciu startupom. Wiele z nich potrzebowało jednak wsparcia w znacznie większym zakresie, niż byliśmy w stanie zaoferować ze względu na brak czasu wynikający z bieżących wymagań naszych firm i uczelni. Postanowiliśmy więc znaleźć rozwiązanie, które pomogłoby nam podejść do tematu systemowo. Pod koniec zeszłego roku zaczęliśmy myśleć nad uruchomieniem programu akceleracyjnego i centrum dla startupów, gdzie moglibyśmy go prowadzić. Na drodze do realizacji tego celu pojawiało się wiele życzliwych nam osób. Są wśród nich zarówno nasi mentorzy, jak i pracownicy Centrum Przedsiębiorczości Smolna, od których dowiedzieliśmy się o strategii rozwoju Warszawy i programie wspierania przedsiębiorczości na kolejne lata, w ramach którego wiele organizacji dostanie szansę na rozwój akceleratorów przedsiębiorczości. Wystarczyło poczekać kilka miesięcy i podjąć wyzwanie. Jednocześnie przygotowujemy się do uruchomienia wspomnianego centrum, ale o tym za kilka miesięcy.

Najważniejsze daty wydarzeń ostatnich miesięcy:

23 marca 2015 na stronie Wykazu konkursów ofert na realizacje zadań publicznych pojawia się ZARZĄDZENIE NR 335/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2015 r.

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w „Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku”, Programie „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” oraz Programie współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13 kwietnia 2015 składamy ofertę na WAW.ac Warsaw Accelerator w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2015 r pod nazwą „Przygotowanie i przeprowadzenie programu akceleracyjnego dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców w tym Inkubowiczów z Centrum Przedsiębiorczości Smolna.”

18 maja 2015 oferta WAW.ac otrzymuje od komisji konkursowej rekomendację do finansowania. Z opublikowanego na stronie urzędu m.st. Warszawy dokumentu „Wykaz ofert zarekomendowanych przez komisję konkursową” wynika, że byliśmy jedną z 6 organizacji biorących udział w konkursie i w efekcie jedyną, której oferta otrzymała dofinansowanie. Pozostałe oferty złożyły:

13 lipca 2015 prezes Fundacji Rozwoju Innowacji Med INN podpisuje umowę z przedstawicielami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

15 lipca 2015 zaczynamy prace nad stroną i identyfikacją wizualną

24 lipca 2015 ogłaszamy nabór do programu i rozpoczynamy działania promocyjne

Szybki kontakt

Chcesz o coś zapytać? Napisz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

LaunchTmobile_Hubraum_banner