ELEVATOR PITCH
Tego można się nauczyć.
TEAM BUILDING
Tego też możesz się nauczyć.
FINANCIAL ANALYSIS
Tak, tego też Cię nauczymy.

Standardowy program akceleracyjny składa się z 4 etapów

REKRUTACJA
Formularz aplikacyjny

To etap poprzedzający właściwy proces merytoryczny. Podczas rekrutacji zbieramy zgłoszenia za pośrednictwem naszego formularza, a następnie z wybranymi kandydatami kontaktujemy się telefonicznie, aby porozmawiać o ich potrzebach i uczestnictwie w WAW.ac.

SPRINT WORKSHOPS
Intensywne 4-dniowe warsztaty

To pierwszy etap warsztatów, w którym pomagamy wszystkim zespołom zakwalifikowanym do tego etapu pogłębić wiedzę o otoczeniu, stworzyć i zakomunikować wartość dla wybranych grup klientów, ocenić opcje rozwoju, jak również przemyśleć możliwe ruchy konkurencji. To zestaw kompetencji niezbędny na każdym etapie rozwoju firmy.

Wyposażamy uczestników w umiejętności tworzenia analiz rynku, segmentacji klientów, komunikacji, budowania zespołów, przywództwa i prezentacji.  Podpowiemy też czego NIE robić.

Umiejętności te będą od razu wykorzystywane przez uczestników do modelowania ich przedsięwzięć. A efekty zmian będą dyskutowane w czasie warsztatów.

Pod koniec warsztatów we współpracy z Partnerami dokonujemy finalnej selekcji. Wybrane zespoły (przedsięwzięcia) wezmą udział w kolejnych etapach programu akceleracyjnego (Matchmaking i Marathon). Wyboru dokonamy na podstawie oceny postępów w trakcie warsztatów, prezentacji końcowej i opinii zaproszonych ekspertów i mentorów.

MATCHMAKING
Mentors + Startups Networking

To etap łączenia ze sobą uczestników i mentorów. Na zamkniętym spotkaniu uczestnicy programu prezentują przed mentorami swoje projekty, dopracowane o wiedzę z warsztatów Sprint. Następnie to mentorzy prezentują swój profil działalności i obszary, w których mogą wesprzeć zespoły, proponując im współpracę podczas Marathonu. W ten sposób całe środowisko poznaje swoje potrzeby i kompetencje. W naturalny sposób dokonujemy połączenia zespołów z mentorami. To etap, w którym uczestnicy znacznie zwiększają swoją sieć kontaktów i testują umiejętności prezentacji.

MARATHON WORKSHOPS
3-miesięczny mentoring

To trzeci etap, na który składa się trzymiesięczny program networkingowo-akceleracyjny dla wybranych zespołów.

Zespoły spotykać się będą z mentorami i ekspertami, dobranymi w naturalny sposób podczas Matchmakingu – tak, aby przeprowadzić wybrane analizy, przygotować omówione strategie i zrealizować zaplanowane zadania. Efekty tych działań będą weryfikowane w kontakcie z potencjalnymi klientami.

Etap ten obejmuje:

  1. specjalistyczne warsztaty w podgrupach tematycznych (np. internacjonalizacja lub analiza finansowa),
  2. sesje mentoringowe (spotkanie z wybranymi mentorami np. o zdobywaniu rynków zagranicznych),
  3. sesje doradcze (spotkanie z wybranymi ekspertami np. o rozwijaniu kompetencji w zespole).

Marathon Workshops jest też ostatnim etapem przygotowawczym do finalnego zaprezentowania zespołów przed inwestorami i potencjalnymi klientami podczas Gali Finałowej.

Jeśli to jest to, czego potrzebuje Twój startup

Szybki kontakt

Chcesz o coś zapytać? Napisz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search